Ceník

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění.

Ze zákona již nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele - hradí pacient, kterému pak proplácí zaměstnavatel.

Ceník platný od 1.1.2021.

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání

500 Kč

Periodická prohlídka pro zaměstnavatele

500 Kč

Vyšetření neregistrovaného nebo nepojištěného pacienta

500 Kč

ŘP - Žádost

300 Kč

ŘP - Ověření zdravotní způsobilosti držitele

300 Kč

Výpis z dokumentace

200 Kč

Pojistka - úrazové pojištění - výpis z dokumentace

300 Kč

Bodové ohodnocení bolestného (např. úraz) - lékařská zpráva

300 - 500 Kč

Zbrojní pas - lékařské vyšetření před vydáním a k prodloužení

500 Kč

Profesní průkazy (např.jeřábnický, svářečský...) lékařské vyšetření

200 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu ke studiu

100 Kč

Předoperační vyšetření před UPT a před kosmetickými zákroky(bez laboratoře a EKG)

500 Kč

Očkování - Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního poj.

100 Kč

Administrativní úkon sestry (kopírování zpráv z dokumentace)

50 Kč

Ošetření v ambulanci mimo ordinační hodiny (po dohodě)

500 Kč

Laboratorní vyšetření na vlastní žádost - dle ceníku laboratoře

-  Kč

Vypsání žádosti do DD

200 Kč