Ceník

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění.

Ze zákona již nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele - hradí pacient, kterému pak proplácí zaměstnavatel.

Ceník platný od 1.1.2021.

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání

500 Kč

Periodická prohlídka pro zaměstnavatele

500 Kč

Vyšetření neregistrovaného nebo nepojištěného pacienta

500 Kč

ŘP - Žádost

350 Kč

ŘP - Ověření zdravotní způsobilosti držitele

250 Kč

Výpis z dokumentace

200 Kč

Výpis z dokumentace na počkání

300 Kč

Zdravotní/potravinářský průkaz - lékařské vyšetření

350 Kč

Pojistka - úrazové pojištění - výpis z dokumentace

300 Kč

Bodové ohodnocení bolestného (např. úraz) - lékařská zpráva

350 Kč

Zbrojní pas - lékařské vyšetření před vydáním a k prodloužení

500 Kč

Profesní průkazy (např.jeřábnický, svářečský...) lékařské vyšetření

500 Kč

Lázeňské péče - samoplátci - lékařský návrh - laboratoř - EKG

500 Kč

Lázeňské péče - příspěvková - lékařský návrh - laboratoř - EKG

350 Kč

Lázeňská péče - komplexní - lékařský návrh - laboratoř - EKG

100 Kč

Potvrzení pro úřad práce - v nemoci

50 Kč

Potvrzení pro úřad práce - jiné

100 Kč

Potvrzení pro UP - diety příspěvek

50 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu ke studiu

300 Kč

Předoperační vyšetření před UPT a před kosmetickými zákroky(bez laboratoře a EKG)

500 Kč

Očkování - Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního poj.

100 Kč

Administrativní úkon sestry (kopírování zpráv z dokumentace)

50 Kč

Drogový test (10 látek)

300 Kč

Vystavení duplikátu PN, žádanky, receptu

50 Kč

Ošetření v ambulanci mimo ordinační hodiny (po dohodě)

500 Kč

Obstřiky u onemocnění pohybového aparátu

250 Kč

Laboratorní vyšetření na vlastní žádost - dle ceníku laboratoře

-  Kč

EKG - na žádost pacientka

250 Kč

Vyšetření CRP - na žádost pacientka

200 Kč

Vyšetření stolice na OK - na žádost pacienta

200 Kč

Vypsání žádosti do DD

300 Kč

Měření TK neregistrovanému pacientovi a doporučení

100 Kč

Předpis receptu neregistrovanému pacientovi

50 Kč